Přeskočit menu

Hlavní menu

www.englishplus.cz

Navigační menu

Obsah

KAŽDOU VAŠÍ OBJEDNÁVKOU PŘISPĚJETE K ZÁCHRANĚ LIDSKÉHO ŽIVOTA

Hlavní partner Feed the Hungry (Krmte hladové)

FEED THE HUNGRY, nadační fond Krmte hladové, je křesťanská humanitární organizace. Od svého založení v roce 1988 Dr. Lesterem Sumrallem (1913-1996) FEED THE HUNGRY předala pomoc trpícím v hodnotě 5 miliard korun ve více než 70 zemích.

Program Feed the Hungry působí většinou v oblastech postižených hladem z důvodů válek, přírodních katastrof nebo ekonomických důvodů. Lidé v takových oblastech jsou většinou zoufalí a nedodržují morální pravidla tak, jak je zvykem u nás, kde máme dostatek. Hlavním pravidlem pro tyto lidi je PŘEŽÍT a to za JAKOUKOLIV CENU. Proto se program Feed the Hungry zaměřuje na důslednou kontrolu při distribuci potravin a spolupracuje pouze s místními křesťanskými organizacemi, sbory a farnostmi.

Nadační fond Feed the Hungry je schopen za 1.200 korun zajistit základní potraviny pro čtyřčlennou rodinu na celý měsíc. Takový balíček potravin obsahuje několik kilogramů rýže nebo mouky, olej, cukr, fazole nebo těstoviny, sušené mléko nebo i jiné potraviny, tak aby skladba potravin byla vhodná podle místních podmínek a zvyklostí. Jedná se vždy o potraviny s dlouhou trvanlivostí.

Nová iniciativa FTH započatá v roce 2005 přináší záměr nakrmit každé dítě umístěné v nějakém křesťanském sirotčinci kdekoli na světě. Jedná se o děti splňující následující podmínky:

  • Děti, které osiřely vinou války nebo nemoci
  • Děti z nepředstavitelně ubohých poměrů
  • Děti vytržené z domovů přírodní nebo lidskou katastrofou
  • Děti, které by bez péče a ochrany křesťanských sirotčinců beznadějně zahynuly

Z každé Vaší objednávky bude poslán příspěvek nadaci Feed the Hungry a spolu s English plus, s.r.o. se budete moci i Vy zapojit do celosvětového projektu na pomoc nejchudším.

Feed the Hungry slouží z těchto zemí: Česká republika, Slovensko, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Velká Británie, Austrálie, Nový Zéland, Kanada, USA a Hong Kong.

Kontakt

Marxova 66, 695 04, Hodonín

info@englishplus.cz